להרשמה לחץ כאן
 מ-13 באוקטובר
והרשמה במקום
 מ-16 ביולי עד 12 באוקטובר, 2015 עד 15 ביולי, 2015

דמי הרשמה  

₪ 2,200 ₪ 1,975 ₪ 1,795 השתתפות מלאה
₪ 1,930 ₪ 1,730  ₪ 1,570 חברי איגוד וסטודנטים
₪ 1,500 ₪ 1,300 ₪ 1,190 בעלי תקצירים שהתקבלו
₪ 1,500 ₪ 1,300 ₪ 1,190 השתתפות ליום אחד
    *26/10 *27/10  *28/10

 

כולל מע”מ

דמי הרישום כוללים:
כניסה להרצאות
כניסה לתערוכה
ארוחות צהריים, כיבוד וקפה

.אישור הרשמה יישלח בדוא”ל לאחר התשלום. לא יישלח אישור למי שלא ימלא כתובת דוא”ל

03-5767734

Registration@worldwindconf.net